Øvelser

Her på siden finder du små videoer og metakognitive øvelser, som kan støtte dig i dit arbejde med at blive mere bevidst om dine tankeprocesser og hvordan du kan optimere dem, så de ikke skaber eller ikke fortsat skaber psykisk mistrivsel.

Hvis du kender til fornemmelsen af at have mistet kontrollen over egne tanker eller måske endda har en fornemmelse af at mine tanker ER mig, så kan et godt sted at starte være at træne opmærksomheden. Herunder finder du en lille lydfil, som indeholder en kort forklaring, den egentlige øvelse og nogle afsluttende refleksions spørgsmål til dig selv.

God fornøjelse med en god gang mental fitness:-)

Opmærksomhedstræning 1 – Lydfil

Refleksions spørgsmål til lydfilen

  • Lykkedes det dig til en vis grad at flytte din opmærksomhed, som du blev bedt om?
  • Havde du til tider fokus på tanker eller andre indre oplevelser?
  • Da du blev bevidst om dette, lykkedes det dig så at rette din opmærksomhed tilbage på øvelsen?
  • Når du tager dine svar i betragtning, hvor meget kontrol mener du så at have over din opmærksomhed på en skala fra 0-10?

Herunder finder du en lille fortælling om Frans og hans bekymringer: