Kognitiv terapi

Der er stor forskel på metakognitiv og kognitiv terapi. Begge retninger antager, at det er forstyrrelser i vores tænkning, der skaber psykiske problemer. Men der er stor uenighed om hvilken type forstyrrelse, der skaber problemer.

I kognitiv terapi er der stort fokus på indholdet af tanker, og traditionelt handler kognitiv terapi om at omstrukturere tankeindhold. Eksempelvis vil man typisk realitetsteste tanker ved at stille spørgsmål i retning af “Hvad er beviserne for – og hvad er beviserne imod”

Den grundlæggende antagelse i kognitiv terapi er altså, at visse tanker kan gøre os psykisk syge, og derfor skal vi lære at tænke mere nuanceret.